Rýchly dotaz
905 80 64 66
SK


iNDIVIDUÁLNy PrÍSTUP Ku KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI


Našou filozofiou je individuálny – osobný – prístup k zákazníkovi. Preto na našich stránkach nenájdete on-line kalkulačný systém pre zostavenie ceny.


NAŠÍM CIEĽOM JE PONÚKNUŤ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI OPTIMÁLNE RIEŠENIE VZHĽADOM K ROZPOČTU, KTORÝ MÁ K DIPOZÍCII.
Ešte pred realizáciou kalkulácie môžete s našimi obchodníkmi:

  • skontultovať špecifikáciu zákazky
  • nechať si poradiť riešenie, ktoré by pri realizácii mohlo priniesť úspory
  • nechať si poradiť, čím môžete Vašu knihu, alebo tlačovinu vylepšiť a odlíšiť od tých konkurenčných


A ČO BUDEME TLAČIŤ PRE VÁS?


Ak viete špecifikáciu, môžete vyplniť dopytový formulár  
Ak sa chcete na niečo opýtať, alebo sa s nami poradiť, zavolajte nám:

  • 0905 806 466 (p. Menke, p. Kanďár)